Ansattoversikt


Administrasjonen - Administrativ ledelse

Ansatte i avdelingen Administrativ ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for oppvekst, barnevern, PPT, velferd 74 31 21 04 482 59 710 ola.agle@grong.kommune.no
Kommunalsjef for helse og omsorg 74 31 22 30 416 70 246 eyvind.gartland@grong.kommune.no
Rådmann 74 31 21 02 916 08 290 svein.helland@grong.kommune.no
Svein  Helland
Personalsjef 74 31 21 12 916 86 453 tore.kirkedam@grong.kommune.no
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek 74 31 21 60 975 91 045 stig.moum@grong.kommune.no

Administrasjonen - Stabsfunksjoner

Ansatte i avdelingen Stabsfunksjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 74 31 21 13 971 15 336 britt.line.wold@grong.kommune.no

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 908 03 918 908 03 918 astrid.bye@grong.kommune.no
Avdelingsleder 907 88 534 907 88 534 monica.jamt@grong.kommune.no

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 74 31 22 12 elin.fornes@grong.kommune.no

Helse og omsorg - Fysikalske

Ansatte i avdelingen Fysikalske
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 902 80 572 902 80 572
Sykepleier/rådgiver rehabilitering 480 72 291 480 72 291 evy.estil@grong.kommune.no
Privat fysioterapeut 480 42 261 480 42 261 berta.loeng@grong.kommune.no
Privat fysioterapeut 467 66 444 467 66 444 bente.storli@grong.kommune.no
Fysioterapeut 902 80 572
Fysioterapeut/leder koordinerende enhet 479 01 616 479 01 616 bjorn.vist@grong.kommune.no

Helse og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende pleie- og omsorgsleder 74 31 22 31 marit.aarlie@grong.kommune.no
Koordinator dialyse 74 31 22 46
Hørselskontakt 74 31 22 16
Pleie- og omsorgsleder 74 31 22 30 416 70 246 eyvind.gartland@grong.kommune.no
Synskontakt ved sykeheimen 74 31 22 22
Kjøkkenet ved Grong helsetun 74 31 22 28
Demenskoordinator
Avdelingssykepleier institusjon 74 31 22 29 ann-mari.linmo@grong.kommune.no
Avdelingssykepleier hjemmebasert / Kreftsykepleier 74 31 22 15 977 21 739 silje.nordal@grong.kommune.no

Jord og skogbruk

Ansatte i avdelingen Jord og skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skogbruk 74 31 21 59 473 31 065 gunnar.eliassen@grong.kommune.no
Landbrukstjenester 902 24 008 helen.molberg@landfag.no
Rådgiver jordbruk 74 31 21 25 berit.ostevik@grong.kommune.no

Miljø, natur og næring

Ansatte i avdelingen Miljø, natur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljørådgiver 74 31 21 58 brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no
Rådgiver næring 74 31 21 61 472 60 882 inger.helland@grong.kommune.no

Namdal brann og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Namdal brann og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 74 31 21 93 913 68 500 geir.freland@grong.kommune.no
Brannsjef 74 31 21 94 900 10 160 tommy.torring@grong.kommune.no

Oppvekst og familie

Ansatte i avdelingen Oppvekst og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 74312162/90220599 902 20 599 camilla.formo@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Ansatte ved barnevern

Ansatte i avdelingen Ansatte ved barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 971 98 970 971 98 970 trine.gartland@grong.kommune.no
Barnevernsleder 481 46 185 481 46 185 bente.jakobsen@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Grong opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Grong opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong voksenopplæringssenter 932 85 546 932 85 546 siv.seem.holmen@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Musikk- og kulturskole

Ansatte i avdelingen Musikk- og kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor musikk- og kulturskolen 993 13 561 993 13 561 kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager

Ansatte i avdelingen Skoler og barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 08 02 74 33 08 02 kirsten.gartland@grong.kommune.no
Rektor Harran oppvekstsenter avd. skole 74 33 08 30 977 85 366 odd.magne.lund@grong.kommune.no
Styrer/nestleder Bergsmo og Harran barnehager 74 33 08 25 412 89 587 monika.sether@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Grong barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Grong barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong barne- og ungdomsskole 74330803/41503944 415 03 944 ingrid.klykken@grong.kommune.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 31 21 03 918 73 155 skjalg.akeroy@grong.kommune.no
Skjalg Åkerøy

Teknisk seksjon

Ansatte i avdelingen Teknisk seksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kommunalteknikk 74 31 21 53 901 21 336 kjell.brauten@grong.kommune.no

Teknisk seksjon - Driftspersonell

Ansatte i avdelingen Driftspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør vann/avløp 918 86 453 torbjorn.gasbakk@grong.kommune.no
Driftsoperatør vann/avløp 906 39 881 kyrre.helstad@grong.kommune.no
Fagarbeider veg 412 51 202

Teknisk seksjon - Vaktmestere og renholdspersonell

Ansatte i avdelingen Vaktmestere og renholdspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester, Harran oppvekstsenter 470 17 143 470 17 143 knut.aune@grong.kommune.no

Ansvarlig for Harran oppvekstsenter

Vaktmester, Bergsmo barnehage 913 76 572 913 76 572 odd.bergin@grong.kommune.no
Renholdsleder 938 12 368 938 12 368 siri.eriksen@grong.kommune.no
Vaktmester, Grong kommunehus 975 45 848 975 45 848 kjell.gaundal@grong.kommune.no
Vaktmester, GBU og Kuben 950 42 600 950 42 600 petter.mediaa@grong.kommune.no

Ansvarlig for Grong barne- og ungdomsskole

Vaktmester, Helse og omsorgssenter 971 12 032 971 12 032 tor.morten.moe@grong.kommune.no

Ansvarlig for Grong Helse- og omsorgstun

Renholdsleder 976 99 218 976 99 218 margareth.mulstad@grong.kommune.no
Vaktmester, boliger 934 58 919 jon.erling.ribe@grong.kommune.no
Fagarbeider bygg 908 35 696 terje.sve@grong.kommune.no