Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Arkivplan PDF, 134 kB

En arkivplan har en rettslig, forvaltningsmessig, forskningsmessig og en kulturhistorisk betydning. Den gir retningslinjer for dokumentflyt og definerer ansvar for bevaring. Arkivplanen inneholder regler for hvordan arkivet skal håndteres, og oversikt over alt som inngår i arkivorganisasjonen Grong kommune. Vedtatt 01.01.2003

21.09.2015 Filtype
Planstrategi 2016-2019 PDF, 2 MB

24.06.2016 Filtype
Planstrategi Grong kommune 2012 PDF, 696 kB

21.09.2015 Filtype