Overordnede og administrative planer
Tittel Publisert Type
Arkivplan

En arkivplan har en rettslig, forvaltningsmessig, forskningsmessig og en kulturhistorisk betydning. Den gir retningslinjer for dokumentflyt og definerer ansvar for bevaring. Arkivplanen inneholder regler for hvordan arkivet skal håndteres, og oversikt over alt som inngår i arkivorganisasjonen Grong kommune. Vedtatt 01.01.2003

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned arkivplan(1).pdf
Planstrategi 2016-2019

24.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedtatt_planstrategi_grong_kommune_2016-2019.pdf
Planstrategi Grong kommune 2012

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planstrategi+Grong+kommune+2012+-+vedtatt(1).pdf