Her vil du finne spørsmål og svar knyttet til Mobilt bedriftsnett. 
Denne tjenesten benyttes av alle som har mobiltelefon via Grong kommune.

Fra medio januar 2020 fases fasttelefon ut og vi går over til mobiltelefon til alle ansatte i Grong kommune.