Oppgaveheftet er i .pdf og anbefales printet ut til hver kursdeltaker.
Des. 2019: Heftet er tilpasset kurs for ansatte i Namsos kommune. 
 

Oppgavehefte Acos CMS - Grong kommune (PDF, 384 kB)

 

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

For å skrive godt på våre nettsider må vi tenke godt gjennom hva vi ønsker å formidle.

Hvorfor har vi en forfatterguide? For å skape en bedre og enhetlig brukeropplevelse på vår nettside.

Hvem skal bruke forfatterguiden? Alle som publiserer og ønsker noe publisert på nettstedet.

 

Guiden er en innføring i hvordan man  bygger opp en artikkel slik at den blir lesevennlig. I tillegg kan man fordype seg ekstra i språk. Hva er reglene for komma, mellomrom, bruk av overskrifter, forkortelser, ingress, brødtekst osv.? Dette kan du få svar på her.