Ansattoversikt


Administrasjonen - Administrativ ledelse

Ansatte i avdelingen Administrativ ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for oppvekst, barnevern, PPT, velferd 74 31 21 04 482 59 710
Kommunalsjef for helse og omsorg 74 31 22 30 416 70 246
Rådmann 74 31 21 02 916 08 290
Svein  Helland
Konstituert kommunedirektør/personalsjef 74 31 21 12 916 86 453
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek 74 31 21 60 975 91 045

Administrasjonen - Helse, miljø og sikkerhet

Ansatte i avdelingen Helse, miljø og sikkerhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedvernombud 957 88 886 957 88 886

Administrasjonen - Service, IT og informasjon

Ansatte i avdelingen Service, IT og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vikar servicekontoret 938 12 368 938 12 368
Sekretær servicekontoret 74 31 21 33
IT-konsulent 984 18 182
Leder servicekontoret 74 31 21 32 911 26 739

Dette er en test

Rådgiver digitalisering 997 07 483 997 07 483
Sekretær servicekontoret 74 31 21 64
IKT-medarbeider skole 74 31 21 19 901 76 853

Administrasjonen - Stabsfunksjoner

Ansatte i avdelingen Stabsfunksjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 74 31 21 13 971 15 336

Administrasjonen - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver økonomi 74 31 21 23
Økonomisjef 74 31 21 14
Sekretær 74 31 21 20

Avdeling kultur

Ansatte i avdelingen Avdeling kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomskulturarbeider 971 95 781
Kulturvaktmester Kuben 995 64 498
Rektor Grong kulturskole 993 13 561 993 13 561
Avdelingsleder kultur 996 12 998 996 12 998

Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 08 33
901 52 321 907 14 184
948 15 102
911 00 444
74 31 22 46
74 31 22 16
910 02 990
74 31 22 22
74 31 21 00 917 09 553

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.
 

74 31 22 24
74 31 22 26
971 12 035
941 61 035 941 61 035

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 908 03 918 908 03 918
Avdelingsleder 907 88 534 907 88 534

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 74 31 22 12
Avdelingsleder helse 917 68 252 917 68 252
Nestleder helse 911 71 320

Helse - Familiebasen

Ansatte i avdelingen Familiebasen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feltarbeider 991 54 102 991 54 102
Psykisk helseteam 911 21 641 911 21 641
Ungdomskontakt og koordinator hybelteamet 993 79 995 993 79 995
Ungdomskontakt Ungdomsteamet, fagansvarlig 976 29 917 976 29 917
Helsesøster 74312217/74312220 991 68 466
Spesialsykepleier 918 90 232 918 90 232
Helsesykepleier 74312217/74312220 991 68 466
Psykisk helseteam 469 55 362 469 55 362
Helsestasjon for eldre 74 31 22 20 99168466/92614187
Jordmor 951 03 999 951 03 999

Helse - Fysikalske

Ansatte i avdelingen Fysikalske
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 902 80 572 902 80 572
Rehabiliteringssykepleier 480 72 291 480 72 291
Privat fysioterapeut 480 42 261 480 42 261
Privat fysioterapeut 467 66 444 467 66 444
Fysioterapeut/leder koordinerende enhet 479 01 616 479 01 616

Helse - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 31 22 00
Kommuneoverlege 74 31 22 00

Jord og skogbruk

Ansatte i avdelingen Jord og skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skogbruk 74 31 21 59 473 31 065
Landbrukstjenester 902 24 008
Rådgiver jordbruk 74 31 21 25

Miljø, natur og næring

Ansatte i avdelingen Miljø, natur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljørådgiver 74 31 21 58
Rådgiver næring 74 31 21 61 472 60 882

Namdal brann og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Namdal brann og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 74 31 21 93 913 68 500
Brannsjef 74 31 21 94 900 10 160

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 932 60 980 932 60 980
sosionom 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33

Oppvekst og familie

Ansatte i avdelingen Oppvekst og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 74312162/90220599 902 20 599

Oppvekst og familie - Ansatte ved barnevern

Ansatte i avdelingen Ansatte ved barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 971 98 970 971 98 970
Barnevernsleder 481 46 185 481 46 185

Oppvekst og familie - Ansatte ved PPT

Ansatte i avdelingen Ansatte ved PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver PPT 954 30 067 954 30 067
Rådgiver PPT 414 44 408 414 44 408
Logoped 975 48 339 975 48 339
Rådgiver PPT 913 37 058 913 37 058
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 971 98 970 971 98 970
Rådgiver PPT 954 13 310 954 13 310
Fagleder PPT 953 68 882 953 68 882
Rådgiver PPT 954 40 089 954 40 089

Oppvekst og familie - Grong opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Grong opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong voksenopplæringssenter 932 85 546 932 85 546

Oppvekst og familie - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor kulturskolen 993 13 561 993 13 561

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager

Ansatte i avdelingen Skoler og barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 33 08 02 74 33 08 02
Rektor Harran oppvekstsenter avd. skole 74 33 08 30 977 85 366

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Bergsmo barnehage

Ansatte i avdelingen Bergsmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 97 415
906 52 058
Styrer 74 33 08 25 412 89 587

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Ekker barnehage

Ansatte i avdelingen Ekker barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Ekker barnehage 920 55 364 920 55 364
951 46 845
951 46 963

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Grong barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Grong barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. rektor Grong barne- og ungdomsskole 74330804/41289567
Rektor Grong barne- og ungdomsskole og Harran 74330803/97060236
Konsulent 74 33 08 02
Karriereveileder 74 33 08 09

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Rønningen barnehage

Ansatte i avdelingen Rønningen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Rønningen barnehage 950 90 209 950 90 209
952 76 054
952 73 851
952 73 869

Plan, eiendom og bygg

Ansatte i avdelingen Plan, eiendom og bygg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling 74 31 21 51
Rådgiver GIS 74312168/95234206 952 34 206

Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom 74 31 21 65
Driftsleder bygg og eiendom 74 31 21 66 482 98 750
Ingeniør byggesak 74 31 21 55
Ingeniør oppmåling 74 31 21 43
Rådgiver plan- og byggesak 74 31 21 54
Sekretær - Bolig 74 31 21 16

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleie- og omsorgsleder 74 31 22 30 416 70 246

Pleie og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende pleie- og omsorgsleder 74 31 22 31
Koordinator dialyse 74 31 22 46
Hørselskontakt 74 31 22 16
Synskontakt ved sykeheimen 74 31 22 22
Kjøkkenet ved Grong helsetun 74 31 22 28
Avdelingssykepleier institusjon 74 31 22 29
Kreftsykepleier 995 83 702 995 83 702

Pleie og omsorg - Miljøarbeidertjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøarbeidertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
Avdelingsleder 74 31 22 18 954 73 979

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 959 37 094 959 37 094
Borgny Grande

Teknisk seksjon

Ansatte i avdelingen Teknisk seksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 31 21 53 466 33 150

Teknisk seksjon - Driftspersonell

Ansatte i avdelingen Driftspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør vann/avløp 916 35 401
Driftsoperatør vann/avløp 906 39 881
Fagarbeider veg 412 51 202

Teknisk seksjon - Feiere

Ansatte i avdelingen Feiere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 924 13 159 924 13 159
Feier 915 90 910 915 90 910

Teknisk seksjon - Vaktmestere og renholdspersonell

Ansatte i avdelingen Vaktmestere og renholdspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester, Harran oppvekstsenter 470 17 143 470 17 143

Ansvarlig for Harran oppvekstsenter

Vaktmester, Bergsmo barnehage 913 76 572 913 76 572
Renholdsleder 938 12 368 938 12 368
Vaktmester, Grong kommunehus 975 45 848 975 45 848
Vaktmester, GBU og Kuben 950 42 600 950 42 600

Ansvarlig for Grong barne- og ungdomsskole

Vaktmester, Helse og omsorgssenter 971 12 032 971 12 032

Ansvarlig for Grong Helse- og omsorgstun

Renholdsleder 976 99 218 976 99 218
Vaktmester, boliger 934 58 919
Fagarbeider bygg 908 35 696