Medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret for perioden 2015 - 2019.

Det enkelte parti presenteres med sine medlemmer og varamedlemmer.

Det norske Arbeiderparti
Det norske Arbeiderparti
Navn Valgt/Vara Tlf. E-post
Skjalg Åkerøy Valgt 91873155 skjalg.akeroy@grong.kommune.no
Vigdis Linmo Valgt 41931414 vigdis.linmo@ntebb.no
Oddny Lysberg Valgt 94790843 olysber@onlline.no
Jon Lauve Rønning Valgt 41465677 jon.lauve@ntebb.no
Kari Mette Linmo Valgt 41514171 karimette93@hotmail.no
Irfan Hussaini Valgt 94433173 hadimuskan@yahoo.com
Christoffer Kolås Petersen Valgt 46809973 ckpete@ntebb.no
Astrid Bye Valgt 97677052 astbye@start.no
Cahtrine Hansen Valgt 40475925 fagforbundet@grong.kommune.no
Per Arne Solum Vara
Ivar Småvollan Vara
Ottar Egil Heia Vara
Solrun Begin Vara
Jorun Klinkenberg Vara
Andreas Brennhaug Fristad Vara
Jonny Bergin Vara
Liste for perioden 2015 - 2019
Høyre
Høyre
Navn Valgt/Vara Tlf. E-post
Anders Kjær Valgt 97693570 anders@kiar-mykleby.no
Laila Spillum Domås Vara
Kjell Tore Domås Vara
Frank Arild Formo Vara
Anne Kristin Ulvig Vara
Liste for perioden 2015 - 2019
Senterpartiet
Senterpartiet
Navn Valgt/Vara Tlf. E-post
Erik Seem Valgt 90771645 erik.seem@outlook.com
Siv Janne Sklett Valgt 97137677 he-ss@online.no
Marianne Brissach Valgt 91800949 Marianne.brissach@ntebb.no
Tor Arne Olsen Valgt
Torbjørn Østerås Valgt 97689560 torbjost@ntebb.no
Gøril Valskrå Vara
Andreas Fossland Veium Vara
Joar Leer Vara
Jonas Vie Vara
Åge Guddingsmo Vara
Mari Bergin Vara
Nils Tore Sklett Vara
Brit Margit Heia Vara
Liste for perioden 2015 - 2019
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Navn Valgt/Vara Tlf. E-post
Trond Martin Sæterhaug Valgt 99612998 trond.saterhaug@grong.kommune.no
Steinar Sæternes Valgt 91311321 ssetern@gmail.com
Siv Jorill Seem Holmen Vara
Bendy May-Liss Holmen Vara
Endre Aalberg Vara
Hanne Vilja Sagmo Vara
Habtom Abay Bahatta Vara
Liste for perioden 2015 - 2019