Om Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenesten yter tjenester til innbyggere i alle aldre. Vi har et stort fokus på forebyggende arbeid. 

Grong kommune har 8 avdelinger som yter helse- og omsorgstjenester: