Om teknisk seksjon

Teknisk seksjon har anvsaret for drift og vedlikehold av den kommunaltekniske infrastrukturen, behandle byggesøknader, oppmåling og geografiske informasjonssystemer (GIS). 

Fagområder på teknisk 

Fagområder innen teknisk:

  • Kommunalteknikk og brann
  • Kart, GIS og oppmåling
  • Byggesak
  • Bygg/eiendom
  • Arealplanlegging

Link til oversikt over tjenester innenfor teknisk seksjon

Kontakt

Stig Moum
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek
975 91 045
Knut Melvin Myklebust
Avdelingsleder kommunalteknikk
466 33150
Lars Arnesen
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling
469 32 510
Morten Neergård
Ingeniør oppmåling
469 48 926
Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
948 69 568
Tor Kværnan
Driftsleder bygg og eiendom
468 06 700
Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
971 44 913