Om teknisk seksjon

Teknisk seksjon har anvsaret for drift og vedlikehold av den kommunaltekniske infrastrukturen, behandle byggesøknader, oppmåling og geografiske informasjonssystemer (GIS). 

Fagområder på teknisk 

Fagområder innen teknisk:

  • Kommunalteknikk og brann
  • Kart, GIS og oppmåling
  • Byggesak
  • Bygg/eiendom
  • Arealplanlegging

Link til oversikt over tjenester innenfor teknisk seksjon

Kontakt

Stig Moum
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek
74 31 21 60
Knut Melvin Myklebust
74 31 21 53
Lars Arnesen
Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling
74 31 21 51
Morten Neergård
Ingeniør oppmåling
74 31 21 43
Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
74 31 21 55
Tor Kværnan
Driftsleder bygg og eiendom
74 31 21 66
Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
74 31 21 65