Om barnehagetilbudet

 Vi har fire barnehager i Grong kommune. Alle tre bygdasentrene i kommunen (Bergsmo, Harran og Mediå) har tilbud om barnehageplass til barn i alderen 0 – 6 år. Vi har full barnehagedekning!

To av barnehagene (Bergsmo og Harran) er organisert som oppvekstsenter med nært samarbeid med grendas skole. De to andre barnehagene ligger i kommunesenteret. Den ene,Rønningen, er en kulturbarnehage. Den andre barnehagen, Ekker, er organisert som friluftsbarnehage.
 
Hovedmålet for barnehagene i Grong er: "En barnehage som tar deg på alvor". Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov. Blant annet har Grong kommune tilbud om helårsåpne barnehager og barnehagen er åpen 9,5 timer pr dag.
 

Link til samlested for informasjon om barnehagene