Om skoletilbudet

 Grong kommune har et bredt skoletilbud. Både grunnskole, videregående skole samt folkehøgskole er representert. I tillegg kommer utvidede tilbud i form av kulturskole samt skolefritidsordningen. 

Link til samlested for informasjon om skoletilbudet