Økonomi

Økonomiavdelingen i kommunen har 4 ansatte fordelt på disse oppgavene:

Tone Røttesmo:   Budsjett, økonomiplaner, regnskap og eiendomsskatt.

May Waade, Rutiner, Fakturering barnehage og SFO, purring/inkasso.

Siv Strømsmo: Fakturering alle områder unntatt barnehage og SFO, purring/inkasso.

Grete Formo: Regnskapsføring og betaling av innkommende fakturaer til Grong kommune.

Er du blitt for sen med å betale en regning, eller har betalingsproblemer: ta kontakt med May eller Siv for å betalingsavtale.

Har du spørsmål om økonomi ellers, ta kontakt.