Økonomi

Økonomiavdelingen i kommunen har 3 ansatte fordelt på disse oppgavene:

Tone Røttesmo:   Budsjett, økonomiplaner, regnskap og eiendomsskatt.

Siv Strømsmo: Fakturering, purring, inkasso.

Grethe Formo: Regnskapsføring og betaling av innkommende fakturaer til Grong kommune.

Er du blitt for sen med å betale en regning, eller har betalingsproblemer: ta kontakt Siv eller Grethe or å betalingsavtale.

Har du spørsmål om økonomi ellers, ta kontakt.

Kontaktperson

Tone Røttesmo
Økonomisjef
74 31 21 14
Siv Granamo Strømsmo
Sekretær
74 31 21 20
Grethe Ness Formo
Rådgiver økonomi
74 31 21 23