Personal og organisasjon

Personal og organisasjon har overordnet ansvar for å ivarets kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og HMS-arbeid. Avdelingen er ansvarlig for alle lokale lønnsforhandlinger og ansettelser i kommunen. 

Personal og organisasjon kan gi rådgivning innen lønn, fravær, personal- og organisasjonsutvikling.  

Kontakt

Tore Kirkedam
Personalsjef
74 31 21 12