Økonomi

Økonomiavdelingen i kommunen har 3 ansatte fordelt på disse oppgavene:

Tone Røttesmo:   Budsjett, økonomiplaner, regnskap og eiendomsskatt.

Siv Strømsmo: Fakturering, purring, inkasso.

Grethe Formo: Regnskapsføring og betaling av innkommende fakturaer til Grong kommune.

Er du blitt for sen med å betale en regning, eller har betalingsproblemer: ta kontakt Siv eller Grethe or å betalingsavtale.

Har du spørsmål om økonomi ellers, ta kontakt.