Servicekontoret

Servicekontoret er lokalisert i første etasje på kommunehuset. Her er kommunens ekspedisjon med åpningstid 09-15 hverdag. 
 
Kontoret hjelper med bl.a disse oppgavene:
 • Spørsmål og henvendelser fra publikum i skranke og sentralbord.
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Publisering av postjournal for innsyn
 • Arkivtjeneste 
 • Utvikling av kommunens digitale tjenester, bl.a. velferdsteknologi
 • Vedlikehold og utvikling av kommunens telefonsystem
 • Redigering og utvikling av kommunens hjemmeside
 • Redigering av kommunens facebookside
 • Motta bestilling av møterom på kommunehuset og Kuben
 • Utleie av idrettsanlegg, møterom på Kuben -  utlån av nøkler
 • Internt nyhetsbrev
 • Administrasjon av leiebilene til kommunen
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage enkle brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 • Salg av bygdebøker
 • Salg av Grongkortet
 • Mottaker av forhåndsstemmer ved valg
 • Kopiering 
 • Servering og tilrettelegging for kommunestyre-  og formannskapsmøter

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
74 31 21 00
Anita Færøy
Leder servicekontoret
74 31 21 32
Anders Heia
Rådgiver digitalisering
997 07 483
Trine-Lise Arntzen Falmår
Sekretær servicekontoret
74 31 21 33
Marion Sjaastad
Sekretær servicekontoret
74 31 21 64
Elin Fornes
Sekretær
74 31 22 12
Siri Eriksen
Vikar servicekontoret
938 12 368