Servicekontoret

Servicekontoret er lokalisert i første etasje på kommunehuset. Her er kommunens ekspedisjon med åpningstid 09-15 hverdag. 
 
Kontoret hjelper med bl.a disse oppgavene:
 • Spørsmål og henvendelser fra publikum i skranke og sentralbord.
 • Mottak og føring av post til Grong kommune
 • Publisering av postjournal for innsyn
 • Arkivtjeneste 
 • Utvikling av kommunens digitale tjenester, bl.a. velferdsteknologi
 • Vedlikehold og utvikling av kommunens telefonsystem
 • Redigering og utvikling av kommunens hjemmeside
 • Redigering av kommunens facebookside
 • Motta bestilling av møterom på kommunehuset og Kuben
 • Utleie av idrettsanlegg, møterom på Kuben -  utlån av nøkler
 • Internt nyhetsbrev
 • Administrasjon av leiebilene til kommunen
 • Kassefunksjon for Grong kommune
 • Lage enkle brosjyrer og annet materiell til ulike arrangement, internt og eksternt.
 • Sekretærfunksjon for TV-aksjonen
 • Generell saksbehandling i administrative saker for ordfører og rådmannsteam
 • Salg av bygdebøker
 • Salg av Grongkortet
 • Mottaker av forhåndsstemmer ved valg
 • Kopiering 
 • Servering og tilrettelegging for kommunestyre-  og formannskapsmøter

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
74 31 21 00
Anita Færøy
Leder servicekontoret
90276841
Anders Heia
Rådgiver digitalisering
997 07 483
Trine-Lise Arntzen Falmår
Sekretær servicekontoret
468 07 156
Marion Sjaastad
Sekretær servicekontoret
948 15 865
Elin Fornes
Sekretær
905 23 468
Siri Eriksen
Vikar servicekontoret
938 12 368