Forhåndsstemme

Valg 2019 - Klikk for stort bilde Tidspunkt for forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.

I denne perioden kan du forhåndsstemme i alle kommuner i hele landet.

Ønsker du å forhåndsstemme?

I Grong kommune kan forhåndstemming skje ved Servicekontoret på kommunehuset, i servicekontorets åpningstider som er mandag-fredag k. 09.00-15.00. 

Utvidet åpningstid for forhåndsstemming:

Mandag 2. september og onsdag 4. september har vi utvidet åpningstid for forhåndsstemming, og da kan du forhåndsstemme fra kl. 09.00 og fram til kl. 18.00.

For beboere på Grong sykeheim vil det bli avholdt egen forhåndsstemming i løpet av den siste uka før valget. Tidspunkt vil bli kunngjort på sykeheimen. De som bor i trygdeboliger kan også komme til sykeheimen og forhåndsstemme der.

Det er også mulig å be om å få stemme hjemme. Dette er et tilbud til innbyggere som av helsemessige årdaker ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller å avgi stemme på valgdagen. Dersom du har behov for å stemme hjemme, kan du søke om dette ved å kontakte kommunen, på tlf. 74312100 eller på epost til postmottak@grong.kommune.no. Dette må du søke om senest mandag 2. september 2019.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra egen kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Di stemmegiving vil bli sendt til din hjemkommune for opptelling.

Publisert av Anders Heia. Sist endret 27.08.2019
Fant du det du lette etter?