Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 27.08.2019

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Grong avholdes det valgting på følgende steder valgdagen:

  • Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo, for Bergsmo krets
  • Kulturhuset Kuben for Medjå krets
  • Harran Kro for Harran krets

Valglokalene vil være åpen fra kl. 10.00 til kl. 21.00.

 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil bli kunngjort flere steder, bl.a. i lokalaviser, rikspresse og kommunens egen nettside.

 

Ansvarlige for valggjennomføringen i Grong kommune er:
Tore Kirkedam, tlf. 74 31 21 12 eller 91 68 64 53
Britt Line Thomassen Wold, tlf. 74 31 21 13 eller 97 11 53 36

Publisert 27.08.2019
Valg 2019

Tidspunkt for forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.

I denne perioden kan du forhåndsstemme i alle kommuner i hele landet.

Ønsker du å forhåndsstemme?

I Grong kommune kan forhåndstemming skje ved Servicekontoret på kommunehuset, i servicekontorets åpningstider som er mandag-fredag k. 09.00-15.00. 

Utvidet åpningstid for forhåndsstemming:

Mandag 2. september og onsdag 4. september har vi utvidet åpningstid for forhåndsstemming, og da kan du forhåndsstemme fra kl. 09.00 og fram til kl. 18.00.

For beboere på Grong sykeheim vil det bli avholdt egen forhåndsstemming i løpet av den siste uka før valget. Tidspunkt vil bli kunngjort på sykeheimen. De som bor i trygdeboliger kan også komme til sykeheimen og forhåndsstemme der.

Det er også mulig å be om å få stemme hjemme. Dette er et tilbud til innbyggere som av helsemessige årdaker ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller å avgi stemme på valgdagen. Dersom du har behov for å stemme hjemme, kan du søke om dette ved å kontakte kommunen, på tlf. 74312100 eller på epost til postmottak@grong.kommune.no. Dette må du søke om senest mandag 2. september 2019.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra egen kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Di stemmegiving vil bli sendt til din hjemkommune for opptelling.

Publisert 11.07.2019
Valg 2019

Står du i manntallet? Har du flyttet inneværende år?

For å kunne stemme ved høstens Kommunestyre- og Fylkestingsvalg må du stå i manntallet.

Publisert 28.06.2019
Valg 2019

Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen, kan du søke om å få stemme hjemme. Da kan du ta kontakt med oss, enten på telefon 74312100 eller på epost postmottak@grong.kommune.no.
Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det valgfunksjonærer fra oss hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Fristen for å søke om å få stemme hjemme er satt til mandag 2. september 2019.

Publisert 24.06.2019
Valg 2019

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forehåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du avgi din stemme allerede fra 1. juli.

Perioden for tidligstemmegivning varer frem til forhåndsstemmingen som starter 12. august.

Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme. Dersom du ønsker å avgi din stemme før forhåndsstemmeperioden, må du ta kontakt med hvilken som helst kommune for å avtale tidspunkt for stemmegivning. Husk å ta med legitimasjon med bilde.

Hvordan avtale tidpunkt?

Ring 74 31 21 00 eller send epost til postmottak@grong.kommune.no for å avtale tidspunkt.

Publisert 24.05.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Grong kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt. 

Publisert 03.04.2019
Valg 2019

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listeforslagene må du kontakte kommunen før 21. mai 2019.

 

Følgende valglister til Grong kommune ved årets kommunestyrevalg er kommet inn:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti

Her er link til alle innkomne listeforslag. (PDF, 191 kB)

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.  Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat vil få en henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti.  Kandidat kan eventuelt søke om fritak.  Eventuelle søknad og endelig listeforslag skal behandles i  Valgstyret før 1. juni – i Grong 21. mai. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no, og lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesidene våre, samt på servicekontoret.

Publisert 18.02.2019
Valg 2019

Frist for å levere listeforslag

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget sendes pr. e-post innen 1. april 2019 kl 12.00, anses listen for levert innen fristen, men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart. 

Grong kommunes besøksadresse er: Grong kommune, Granvegen 1, 7870 Grong.
Grong kommunes postadresse er: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Lister til fylkestingsvalget leveres/sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?