Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 24.05.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Grong kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt. 

Publisert 03.04.2019
Valg 2017

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listeforslagene må du kontakte kommunen før 21. mai 2019.

 

Følgende valglister til Grong kommune ved årets kommunestyrevalg er kommet inn:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti

Her er link til alle innkomne listeforslag. (PDF, 191 kB)

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.  Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat vil få en henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti.  Kandidat kan eventuelt søke om fritak.  Eventuelle søknad og endelig listeforslag skal behandles i  Valgstyret før 1. juni – i Grong 21. mai. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no, og lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesidene våre, samt på servicekontoret.

Publisert 05.03.2019
Valg 2017

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Grong avholdes det valgting på følgende steder valgdagen:

  • Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo, for Bergsmo krets
  • Kulturhuset Kuben for Medjå krets
  • Harran Kro for Harran krets

Valglokalene vil være åpen fra kl. 10.00 til kl. 21.00.

 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil bli kunngjort flere steder, bl.a. i lokalaviser, rikspresse og kommunens egen nettside.

 

Ansvarlige for valggjennomføringen i Grong kommune er:
Tore Kirkedam, tlf. 74 31 21 12 eller 91 68 64 53
Britt Line Thomassen Wold, tlf. 74 31 21 13 eller 97 11 53 36
  

Publisert 18.02.2019
Valg 2017

Frist for å levere listeforslag

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget sendes pr. e-post innen 1. april 2019 kl 12.00, anses listen for levert innen fristen, men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart. 

Grong kommunes besøksadresse er: Grong kommune, Granvegen 1, 7870 Grong.
Grong kommunes postadresse er: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Lister til fylkestingsvalget leveres/sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?