Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 11.07.2019
Valg 2019

Står du i manntallet? Har du flyttet inneværende år?

For å kunne stemme ved høstens Kommunestyre- og Fylkestingsvalg må du stå i manntallet.

Publisert 28.06.2019
Valg 2019

Tidspunkt for forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.

I Norge er det mulig å forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen. Det er blant de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme, og informerer sine velgere om dette. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Oversikt over åpningstider og valglokaler for hele landet:

Lurer du på hvor valglokalene er? Eller hva som er åpningstiden? Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legger vi ut alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider på valglokaler.no.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Publisert 28.06.2019
Valg 2019

Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan du søke om å få stemme hjemme. Det holder at du ringer oss og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det valgfunksjonærer fra oss hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Fristen for å søke er ikke fastsatt enda, men vil bli et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valgdagen.

Publisert 24.06.2019
Valg 2019

Dato for valget:

Valgdagen er mandag 9. september. På valgdagen må du stemme i egen kommune.

Åpningstider:

Kl. 10.00 - 21.00
Gjelder alle stemmelokalene

Her kan du stemme:

 • Kommunehuset
  Granvegen 1
  7870 GRONG
  Inngang via sokkeletasjen (mot sykeheimen)
   
 • Grong opplæringssenter
  Nesmovegen 9
  7870 GRONG
   
 • Harran oppvekstsenter
  Stasjonsvegen 9
  7873 HARRAN
Publisert 24.06.2019
Valg 2019

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forehåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du avgi din stemme allerede fra 1. juli.

Perioden for tidligstemmegivning varer frem til forhåndsstemmingen som starter 12. august.

Tidlig forhåndsstemmegivning er et tilbud for å sikre at alle velgere som ønsker, skal få avgitt sin stemme. Dersom du ønsker å avgi din stemme før forhåndsstemmeperioden, må du ta kontakt med hvilken som helst kommune for å avtale tidspunkt for stemmegivning. Husk å ta med legitimasjon med bilde.

Hvordan avtale tidpunkt?

Ring 74 31 21 00 eller send epost til postmottak@grong.kommune.no for å avtale tidspunkt.

Publisert 24.05.2019
Dokumenter til offentlig ettersyn

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Grong kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt. 

Publisert 03.04.2019
Valg 2019

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listeforslagene må du kontakte kommunen før 21. mai 2019.

 

Følgende valglister til Grong kommune ved årets kommunestyrevalg er kommet inn:

 • Arbeiderpartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti

Her er link til alle innkomne listeforslag. (PDF, 191 kB)

Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.  Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat vil få en henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti.  Kandidat kan eventuelt søke om fritak.  Eventuelle søknad og endelig listeforslag skal behandles i  Valgstyret før 1. juni – i Grong 21. mai. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no, og lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesidene våre, samt på servicekontoret.

Publisert 05.03.2019
Valg 2019

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I Grong avholdes det valgting på følgende steder valgdagen:

 • Grong voksenopplæringssenter på Bergsmo, for Bergsmo krets
 • Kulturhuset Kuben for Medjå krets
 • Harran Kro for Harran krets

Valglokalene vil være åpen fra kl. 10.00 til kl. 21.00.

 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil bli kunngjort flere steder, bl.a. i lokalaviser, rikspresse og kommunens egen nettside.

 

Ansvarlige for valggjennomføringen i Grong kommune er:
Tore Kirkedam, tlf. 74 31 21 12 eller 91 68 64 53
Britt Line Thomassen Wold, tlf. 74 31 21 13 eller 97 11 53 36
  

Publisert 18.02.2019
Valg 2019

Frist for å levere listeforslag

I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret.  Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget anses som innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved fylkestingsvalg. Det er forslagsstillers ansvar å påse at listeforslaget kommer fram i tide. Dersom listeforslaget sendes pr. e-post innen 1. april 2019 kl 12.00, anses listen for levert innen fristen, men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart. 

Grong kommunes besøksadresse er: Grong kommune, Granvegen 1, 7870 Grong.
Grong kommunes postadresse er: Grong kommune, postboks 162, 7871 Grong.

Lister til fylkestingsvalget leveres/sendes til Trøndelag fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?