Personvernerklæring for elektroniske skjema

Personvernerklæring
Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger hos Grong kommune
 
Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)
 
Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.
 
Personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring ved opprettelse av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.
 
Lagring av opplysninger
Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på Grong kommune sin server, og vil ikke være tilgjengelige for mottaker i kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan behandle opplysningene. Velger du å avbryte utfyllingen vil skjemaet mellomlagres på din brukerprofil og må evt. slettes fra din side selv.
 
Sikker linje
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til postmottak@grong.kommune.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28. 
 
Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte selvbetjeningsportalen i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte. 
 
Aldersgrense
Du bekrefter at du er over 18 år. 
 
Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte: 
 
Grong kommune
Granvegen 1
Postboks 162
7871 GRONG
 
Sentralbord: 74 31 21 00
E-post: postmottak@grong.kommune.no
 

Før du oppgir personopplysninger i skjemaet må du samtykke i personvernerklæringen.

Logg inn