Betalingsinformasjon

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Har du ikke fakturaen tilgjengelig, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer i Grong Sparebank 4448.06.00050

Ved betaling fra utlandet:

  • BIC: GRONNO21xxx
  • IBANnr. N007 4448 0600 050

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket gårds- og bruksnummer betalingen gjelder.

Forfallsdato

Forfallsdato kommunale avgifter
TerminBetalingsfristPeriode
120. februarJanuar, februar, mars
220. maiapri, mai, juni
320. augustjuli, august, september
420. novemberoktober, november, desember

Avregning vannmåling skjer 1. termin påfølgende år. Slamavgift sendes i starten av nytt år for foregående år

Har du spørsmål om kommunale avgifter?

Kommunekassen har ansvar for å kreve inn de kommunale avgiftene. Har du spørsmål om fakturaen eller betalinger, kan du kontakte kommunekassen ved Siv Strømsmo

Lurer du på hvordan de kommunale avgiftene er beregnet, eller har innvendinger mot noen av gebyrene, må du ta kontakt direkte med teknisk etat v/Kjell Brauten

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler de kommunale avgiftene i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Kommunekassen har plikt til å kreve inn de kommunale avgiftene. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Hvis du ikke kan betale, må du så raskt som mulig kontakte Kommunekassen.

Kontakt Kommunekassen

Kontakinformasjon:


Kommunekassen
Postboks 162
7871 GRONG

Telefon 74 31 21 22

Besøksadresse:
Granvegen 1
7870 GRONG

Publisert av Anders Heia. Sist endret 31.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Siv Granamo Strømsmo
Sekretær
Kjell Brauten
Avdelingsleder kommunalteknikk