Eiendomsskatt

Grong kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fom. 2010. Før den tid var det kun verker og bruk som betalte slik skatt. Kommunestyret vedtok i desember 2017 promillesatsene for 2018. For verker og bruk samt næring er satsen på 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 6 promille. Selve eiendomsskattegrunnlaget er det samme i 2018 som det var i 2010 så fremt det ikke har skjedd endringer på eiendommen som har medført ny taksering. 
 
Mer informasjon om eiendomsskatten finner du i disse dokumentene:
 
 
Eiendomsskatten skrives ut sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 4. terminer. Forfall 20.2, 20.5, 20.8 og 20.11.
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 27.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tone Røttesmo
Økonomisjef