Eiendomsskatt

Grong kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fom. 2010. Før den tid var det kun verker og bruk som betalte slik skatt. Kommunestyret vedtok i desember 2014 promillesatsene for 2015. For verker og bruk samt næring er satsen på 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 5 promille. Selve eiendomsskattegrunnlaget er det samme i 2015 som det var i 2010 så fremt det ikke har skjedd endringer på eiendommen som har medført ny taksering. 
 
Mer informasjon om eiendomsskatten finner du i disse dokumentene:
 
 
Eiendomsskatten skrives ut sammen med de øvrige kommunale avgiftene i 4. terminer. Forfall 20.2, 20.5, 20.8 og 20.11.
 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 29.09.2015
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Tone Røttesmo
Økonomisjef