Ny skatteoppkrever for Grong kommune

Ilustrasjon sedler og mynter - Klikk for stort bilde

Fra  1. januar  2016  overtar Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor all behandling av skatt for Grong kommune. Dette jfr. vedtak i kommunestyret i november 2015.  Det betyr at innkreving og regnskapsføring av skatt, all utbetaling av til gode skatt, innkreving av skyldig skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift samt kontroll av arbeidsgivere skal utføres i Verran.  Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og kan tvangs innfordre utestående krav.

Skatteoppkreveren tar ikke lenger i mot kontant innbetaling av skatt.  Skatten skal som før, innbetales til konto 6345.06.17425.  KID-nummer finnes på  www.skatteetaten.no .

Kontaktinformasjon til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er:

·         Postadresse: Liavegen 1, 7790 MALM

·         E-post: skatteoppkrever@verran.kommune.no

·         Telefon: 93 26 61 42

·         Telefaks:  74 16 98 70

·         Åpningstid: Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Link til Verran kommuens sider om Skatteoppkreverfunksjonen

Publisert av Anders Heia. Sist endret 02.03.2018

Fant du det du lette etter?