Barnehager
Publisert 26.06.2017
Nullmobbing.png

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Link til nettsiden Nullmobbing

Publisert 12.05.2017

Det er fra 01.mai 2015 fastsatt en nasjonal ordning som gir reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget hvert år. I følge forskriften skal husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt legges til grunn ved beregning av foreldrebetaling.


Familier kan søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. Siste års selvangivelse må legges ved søknaden. Dersom nåværende inntekt avviker fra siste års selvangivelse må annen dokumentasjon for inntekt legges ved søknaden (kopi av de tre siste lønnsslippene, bekreftelse fra NAV el.l.).

Søknad og vedtak gjelder for et barnehageår av gangen, f.o.m. 01.08 t.o.m. 30.06. Søknadsfristen er 01.08.17 for vedtak gjeldende fra 01.08. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil behandles fortløpende. Vedtak vil gjelde fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

Søknad og dokumentasjon vil bli vurdert etter nasjonal føringer for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Vedtak sendes foreldrene med kopi til barnehage og kommunekassen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid. Ved behov for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid etter at vedtaksperioden har gått ut, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Link til søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling

 
Publisert 19.09.2016

Litt om barnehagen

Rønningen barnehage er sentrumsnær. Det er gå-avstand til skole, bibliotek, idrettsanlegg, butikker og mange flotte turområder ved elva og skogen i nærområdet. I barnehagen er det et stort fint uteområdet med blant annet barnehageskogen. Barnehagen ser på flerkulturellhet som en berikelse. Det er mye musikk og liv og røre, og barnehagens piano og gitarer blir ofte benyttet.Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage. Den ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Deler av barnehagen er pusset opp og er både lys og trivelig med flere farger. Det gjenstår oppussing av den ene avdelingen.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Ligger sentrumsnært, ca 1,5 km fra Mediå som er kommunesentret.
 • Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 45 og 50 unger som går i barnehagen
 • Det er 13 ansatte, fordelt på ulike stillinger. En av disse er knyttet opp til minoritetsspråklige barn.
 • Det er felles styrer med Ekker barnehage

Slik jobber vi
 

Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.

Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.

I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.

Årsplan 2015/2016
 

Pris

 

Åpningstider

 

Avdelinger

Publisert 29.01.2016

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter.

Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Harran barnehage er en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.

Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Barnehagen ligger ca 15 km nord for Grong sentrum
 • Harran barnehage er en to avdelings barnehage med barn fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 25 – 30 barn som går i barnehagen.

 

Link til Harran barnehages egne nettsider

Publisert 29.01.2016

Bergsmo barnehage er en idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, leik, gode kostholdsvaner og naturopplevelser.

Barnehagen ble åpnet høsten 1993, og er en barnehage med to avdelinger.

Barnehagen har et stort fint uteområde, og har flere fine turmål i umiddelbar nærhet utenfor gjerdet.

Nøkkelinfo:

 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca 5 km fra kommunesentret Mediå mot overhalla
 • Bergsmo barnehage er en to avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år
 • Det er mellom 30 – 35 barn som går i barnehagen.

Avdelinger

 • Kjugla - Mobil 906 52 058
 • Barnåla - Mobil 947 97 415

Barnehagens egne nettside:

Barnehagen har egen nettside og denne finner du ved følge linken "Link til Bergsmo barnehages egne nettsider"

Publisert 27.10.2015

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 Geografisk oversikt over barnehagene

Publisert 21.04.2015

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
 • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
 • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
 • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger
 • Det er felles styrer med Rønningen barnehage

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
Link til Årsplan 2015/2016
 

Pris

 

Åpningstider

Avdelinger

Publisert 20.04.2015

Grong kommune har fire barnehager: Ekker, Rønningen, Bergsmo oppvekstsenter avd. barnehage og Harran oppvekstsenter avd. barenehage