Ekker barnehage

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
  • Kommunal barnehage
  • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
  • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
  • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
  • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019)
Tilbud Kr. (fra 01.01.2019) Kr (fra 01.08.2019) Matpenger
100% plass 2.990,- 3.040,- 210,-
80% plass 2.591,- 2.591,- 170,-
60% plass 2.094,- 2.094,- 110,-
40% plass 1.502,- 1.502,- 90,-
Dagsats for enkeltdager 313,- 313,-
For sein henting (over 10 min.) 210,-
 

Åpningstider

Åpningstider Ekker barnehage
Åpningstider Ekker barnehage
Mandag - Fredag
07:00 - 16:30
Helårsåpent tilbud i Grong kommune. En av barnehagene holder åpent hele året, mens de andre tre er stengt mellom 1-3 uker midt på sommeren. De ungene som ikke har feire da samles på den ene barnehagen.

Avdelinger

Kontakt

Vidar Grongstad
Styrer Ekker barnehage
920 55 364