Ekker barnehage

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
  • Kommunal barnehage
  • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
  • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
  • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
  • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 7. januar 2019)
Tilbud Kr. (fra 01.01.2019) Kr (fra 01.08.2019) Matpenger
100% plass 2.990,- 3.040,- 210,-
80% plass 2.591,- 2.591,- 170,-
60% plass 2.094,- 2.094,- 110,-
40% plass 1.502,- 1.502,- 90,-
Dagsats for enkeltdager 313,- 313,-
For sein henting (over 10 min.) 210,-
 

Åpningstider

 Liste : Åpningstider Ekker barnehage

Avdelinger

Kontakt

Vidar Grongstad
Styrer Ekker barnehage
920 55 364