Fellesinformasjon for barnehagene
Publisert 28.06.2019

Husholdninger med samlet inntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Maksimalpris for heltidsplass i barnehage er 2.990 kroner per måned. 

Fra 1. august 2019 er maksimalpris 3.040 kroner og inntektsgrensen 557.333 kroner.
 
Publisert 11.01.2019

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 Geografisk oversikt over barnehagene

Publisert 26.06.2017

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Link til nettsiden Nullmobbing

Publisert 19.09.2016

 

Litt om barnehagen

 
 • Rønningen Kulturbarnehage er en Kommunal barnehage og ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Barnehagen er lang og innholdsrik og bærer preg av aktiv og mye leik. Uteområdet med barnehageskogen er stort og variert med mange muligheter til utforsking og kreativitet
   
 • Barnehagen ligger sentrumsnært, ca 1,5 km fra Mediå som er kommunesentret.
   
 • Det er mellom 40 og 50 unger i alderen 1 – 6 år som går i barnehagen.
   
 • Rønningen har et godt faglig personale som består av barnehagelærere, annen pedagogutdannet, fagarbeidere, assistenter og lærling. Vi oppfyller kravene i forhold til grunnbemanning i barnehagen. 
   
 • Det er en styrer på barnehagen.
   
 • Rønningen Kulturbarnehage er sentrumsnær. Det er gå-avstand til skoler, bibliotek, Kuben kulturhus, idrettsanlegg, butikker, jernbanestasjon, brannstasjon og mange flotte turområder ved elva og skogen i nærområdet.
 
Visjon for Rønningen Kulturbarnehage: Sjå på mæ, sjå ka æ kainn!

 

 

 

Barnehagens profil

Rønningen Kulturbarnehage har hovedfokus på kultur. Med kultur mener vi de verdier, skikker og tradisjoner som kommer til uttrykk gjennom kulturelle opplevelser og estetiske fag som musikk, kunst og håndverk, dans og drama. For å bygge opp barnas selvfølelse velger vi å tilrettelegge slik at barna skal bli bevisst på seg selv og sine kunnskaper uavhengig av nasjon/kultur og miljø. Vi har sterk tro på at vi kan hjelpe barn til å uttrykke seg og sine tanker med stolthet.

Barnehagen er en viktig arena for kulturformidling og kulturutvikling. Her bruker vi musikk, forming og drama i barnas hverdag. Barna får opplevelser som inspirerer til lek. Ved å la barna oppleve å opptre for andre og hverandre gjennom sang og drama ønsker vi å vise at alle kan. Tradisjoner som for eksempel pepperkakebaking, internasjonal kveld og seljefløytespikking vil barnets nære voksne bli invitert til i løpet av et barnehageår. Barnehagen er det første offentlige læringssted for barnas livslange læring og danningsreise, og i Rønningen Kulturbarnehage skal det være godt å være barn akkurat som du er!
 

Årets satsingsområde 

 
På Rønningen Kulturbarnehage med sine tre avdelinger Saga, Mølna og Kveinna har vi valgt å ha et felles tema gjennom hele året. Temaet er «meg selv» og selve innholdet vil bli tilpasset de ulike aldersgruppene. 
«Meg selv» handler om hvem er jeg, huset mitt, familien min, kroppen og klær. I tillegg er vi opptatt av å se på barnet og alt det det kan, være tilgjengelig for å legge til rette og støtte barnet videre i sin utvikling i og bli bevisst hvem de er og få muligheten til å få venner å leke med å bli trygg på. Ut fra det har vi valgt vår nye visjon:  Sjå på mæ, sjå ka æ kainn!»
 
I Rønningen Kulturbarnehage ønsker vi å bruke ulike uttrykksmåter som forming, dans, sang, drama og gymnastikk for å tilnærme oss dette temaet i hverdagen. Mat, kosthold og trivsel rundt måltidene bruker vi også mye tid på. Barnehagen består av familier og personal fra ulike kulturer, noe som vi ønsker gjenspeiler seg i det vi gjør hver dag.
Vi ønsker å gjøre barna bevisst på egne og andres tanker, følelser og grenser og at det er med på å legge grunnlaget for gode holdninger for seg selv og hverandre.  
 
 

Pris

Åpningstider Rønningen barnehage
Åpningstider Rønningen barnehage
Mandag - Fredag
07:00 - 16:30
Helårsåpent tilbud i Grong kommune. En barnehage holder åpent hele året, mens de andre tre er stengt mellom 1-3 uker midt på sommeren. De ungene som ikke har feire da samles på den ene barnehagen.
 

Åpningstider

 

Publisert 29.01.2016

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter.

Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Harran barnehage er en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.

Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Barnehagen ligger ca 15 km nord for Grong sentrum
 • Harran barnehage er en to avdelings barnehage med barn fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 25 – 30 barn som går i barnehagen.

 

Link til Harran barnehages egne nettsider

Publisert 29.01.2016

Bergsmo barnehage er en idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, leik, gode kostholdsvaner og naturopplevelser.

Barnehagen ble åpnet høsten 1993, og er en barnehage med to avdelinger.

Barnehagen har et stort fint uteområde, og har flere fine turmål i umiddelbar nærhet utenfor gjerdet.

Nøkkelinfo:

 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca 5 km fra kommunesentret Mediå mot overhalla
 • Bergsmo barnehage er en to avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år
 • Det er mellom 30 – 35 barn som går i barnehagen.

Avdelinger

 • Kjugla - Mobil 906 52 058
 • Barnåla - Mobil 947 97 415

Barnehagens egne nettside:

Barnehagen har egen nettside og denne finner du ved følge linken "Link til Bergsmo barnehages egne nettsider"

Publisert 21.04.2015

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
 • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
 • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
 • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020)
Tilbud Pris kr. Matpenger Enhet
100% plass 3.135,- 210,- Pr. mnd.
80% plass 2.670,- 170,- Pr. mnd.
60% plass 2.160,- 110,- Pr. mnd.
40% plass 1.550,- 90,- Pr. mnd.
Dagsats for enkeltdager 320,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
 

Åpningstider

Åpningstider Ekker barnehage
Åpningstider Ekker barnehage
Mandag - Fredag
07:00 - 16:30
Helårsåpent tilbud i Grong kommune. En av barnehagene holder åpent hele året, mens de andre tre er stengt mellom 1-3 uker midt på sommeren. De ungene som ikke har feire da samles på den ene barnehagen.

Avdelinger

Publisert 20.04.2015

Grong kommune har fire barnehager: Ekker, Rønningen, Bergsmo oppvekstsenter avd. barnehage og Harran oppvekstsenter avd. barenehage