Barnehager
Publisert 28.06.2019

Husholdninger med samlet inntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Maksimalpris for heltidsplass i barnehage er 2.990 kroner per måned. 

Fra 1. august 2019 er maksimalpris 3.040 kroner og inntektsgrensen 557.333 kroner.
 
Publisert 11.01.2019

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 Geografisk oversikt over barnehagene

Publisert 17.04.2018

Oppsigelse foretas ved å benytte skjemaet Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid.

Direkte link til skjemaet Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid

Publisert 26.06.2017
Nullmobbing.png

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Link til nettsiden Nullmobbing

Publisert 19.09.2016

Litt om barnehagen

Rønningen barnehage er sentrumsnær. Det er gå-avstand til skole, bibliotek, idrettsanlegg, butikker og mange flotte turområder ved elva og skogen i nærområdet. I barnehagen er det et stort fint uteområdet med blant annet barnehageskogen. Barnehagen ser på flerkulturellhet som en berikelse. Det er mye musikk og liv og røre, og barnehagens piano og gitarer blir ofte benyttet.Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage. Den ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Deler av barnehagen er pusset opp og er både lys og trivelig med flere farger. Det gjenstår oppussing av den ene avdelingen.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Ligger sentrumsnært, ca 1,5 km fra Mediå som er kommunesentret.
 • Rønningen barnehage er en tre avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 45 og 50 unger som går i barnehagen
 • Det er 13 ansatte, fordelt på ulike stillinger. En av disse er knyttet opp til minoritetsspråklige barn.
 • Det er felles styrer med Ekker barnehage

Slik jobber vi
 

Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.

Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.

I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.

Årsplan 2015/2016
 

Pris

 

Åpningstider

 

Publisert 29.01.2016

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter.

Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Harran barnehage er en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.

Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Nøkkelinfo

 • Kommunal barnehage
 • Barnehagen ligger ca 15 km nord for Grong sentrum
 • Harran barnehage er en to avdelings barnehage med barn fra 0 – 6 år.
 • Det er mellom 25 – 30 barn som går i barnehagen.

 

Link til Harran barnehages egne nettsider

Publisert 29.01.2016

Bergsmo barnehage er en idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, leik, gode kostholdsvaner og naturopplevelser.

Barnehagen ble åpnet høsten 1993, og er en barnehage med to avdelinger.

Barnehagen har et stort fint uteområde, og har flere fine turmål i umiddelbar nærhet utenfor gjerdet.

Nøkkelinfo:

 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca 5 km fra kommunesentret Mediå mot overhalla
 • Bergsmo barnehage er en to avdelings barnehage med unger fra 0 – 6 år
 • Det er mellom 30 – 35 barn som går i barnehagen.

Avdelinger

 • Kjugla - Mobil 906 52 058
 • Barnåla - Mobil 947 97 415

Barnehagens egne nettside:

Barnehagen har egen nettside og denne finner du ved følge linken "Link til Bergsmo barnehages egne nettsider"

Publisert 21.04.2015

Litt om barnehagen

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.
Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 
 

Nøkkelinfo

 
 • Kommunal barnehage
 • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
 • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
 • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
 • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

 

Åpningstider

Avdelinger

Publisert 20.04.2015

Grong kommune har fire barnehager: Ekker, Rønningen, Bergsmo oppvekstsenter avd. barnehage og Harran oppvekstsenter avd. barenehage