Harran barnehage

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter.

Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Harran barnehage er en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.

Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Nøkkelinfo

  • Kommunal barnehage
  • Barnehagen ligger ca 15 km nord for Grong sentrum
  • Harran barnehage er en to avdelings barnehage med barn fra 0 – 6 år.
  • Det er mellom 25 – 30 barn som går i barnehagen.

 

Link til Harran barnehages egne nettsider

 

Publisert av Anders Heia. Sist endret 05.08.2016

Kontaktperson

Odd Magne Lund
Rektor Harran oppvekstsenter avd. skole
74 33 08 30