Rønningen barnehage

 

Litt om barnehagen

 
 • Rønningen Kulturbarnehage er en Kommunal barnehage og ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Barnehagen er lang og innholdsrik og bærer preg av aktiv og mye leik. Uteområdet med barnehageskogen er stort og variert med mange muligheter til utforsking og kreativitet
   
 • Barnehagen ligger sentrumsnært, ca 1,5 km fra Mediå som er kommunesentret.
   
 • Det er mellom 40 og 50 unger i alderen 1 – 6 år som går i barnehagen.
   
 • Rønningen har et godt faglig personale som består av barnehagelærere, annen pedagogutdannet, fagarbeidere, assistenter og lærling. Vi oppfyller kravene i forhold til grunnbemanning i barnehagen. 
   
 • Det er en styrer på barnehagen.
   
 • Rønningen Kulturbarnehage er sentrumsnær. Det er gå-avstand til skoler, bibliotek, Kuben kulturhus, idrettsanlegg, butikker, jernbanestasjon, brannstasjon og mange flotte turområder ved elva og skogen i nærområdet.
 
Visjon for Rønningen Kulturbarnehage: Sjå på mæ, sjå ka æ kainn!

 

Barnehagens profil

Rønningen Kulturbarnehage har hovedfokus på kultur. Med kultur mener vi de verdier, skikker og tradisjoner som kommer til uttrykk gjennom kulturelle opplevelser og estetiske fag som musikk, kunst og håndverk, dans og drama. For å bygge opp barnas selvfølelse velger vi å tilrettelegge slik at barna skal bli bevisst på seg selv og sine kunnskaper uavhengig av nasjon/kultur og miljø. Vi har sterk tro på at vi kan hjelpe barn til å uttrykke seg og sine tanker med stolthet.

Barnehagen er en viktig arena for kulturformidling og kulturutvikling. Her bruker vi musikk, forming og drama i barnas hverdag. Barna får opplevelser som inspirerer til lek. Ved å la barna oppleve å opptre for andre og hverandre gjennom sang og drama ønsker vi å vise at alle kan. Tradisjoner som for eksempel pepperkakebaking, internasjonal kveld og seljefløytespikking vil barnets nære voksne bli invitert til i løpet av et barnehageår. Barnehagen er det første offentlige læringssted for barnas livslange læring og danningsreise, og i Rønningen Kulturbarnehage skal det være godt å være barn akkurat som du er!
 

Årets satsingsområde 

 
På Rønningen Kulturbarnehage med sine tre avdelinger Saga, Mølna og Kveinna har vi valgt å ha et felles tema gjennom hele året. Temaet er «meg selv» og selve innholdet vil bli tilpasset de ulike aldersgruppene. 
«Meg selv» handler om hvem er jeg, huset mitt, familien min, kroppen og klær. I tillegg er vi opptatt av å se på barnet og alt det det kan, være tilgjengelig for å legge til rette og støtte barnet videre i sin utvikling i og bli bevisst hvem de er og få muligheten til å få venner å leke med å bli trygg på. Ut fra det har vi valgt vår nye visjon:  Sjå på mæ, sjå ka æ kainn!»
 
I Rønningen Kulturbarnehage ønsker vi å bruke ulike uttrykksmåter som forming, dans, sang, drama og gymnastikk for å tilnærme oss dette temaet i hverdagen. Mat, kosthold og trivsel rundt måltidene bruker vi også mye tid på. Barnehagen består av familier og personal fra ulike kulturer, noe som vi ønsker gjenspeiler seg i det vi gjør hver dag.
Vi ønsker å gjøre barna bevisst på egne og andres tanker, følelser og grenser og at det er med på å legge grunnlaget for gode holdninger for seg selv og hverandre.  
 
 

Pris

Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019)
Tilbud Kr. (fra 01.01.2019) Kr (fra 01.08.2019) Matpenger
100% plass 2.990,- 3.040,- 210,-
80% plass 2.591,- 2.591,- 170,-
60% plass 2.094,- 2.094,- 110,-
40% plass 1.502,- 1.502,- 90,-
Dagsats for enkeltdager 313,- 313,-
For sein henting (over 10 min.) 210,-
 

Åpningstider

Åpningstider Rønningen barnehage
Åpningstider Rønningen barnehage
Mandag - Fredag
07:00 - 16:30
Helårsåpent tilbud i Grong kommune. En barnehage holder åpent hele året, mens de andre tre er stengt mellom 1-3 uker midt på sommeren. De ungene som ikke har feire da samles på den ene barnehagen.

 

 

Kontaktperson

Ingri Gartland
Styrer Rønningen barnehage
95 09 02 09
Avd. Kveinna
952 76 054