Boenhet for mindreårige flyktninger (BEEM)

Vakttelefon BEEM: 901 52 321 

 
En «enslig mindreårig flyktning» defineres som en person som kommer til Norge, uten foreldre eller andre foresatte i Norge, og er under 18 år ved ankomsttidspunktet. Grong Kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2009. Det har blitt bosatt mellom 5-7 enslige mindreårige hver høst, fra Afghanistan, Somalia, Eritrea og Syria. Innen utgangen av 2016 har vi til sammen bosatt 50 ungdommer. Mange av disse bor fremdeles i Grong, mens noen har flyttet til andre steder rundt omkring i landet. 
 
Grong Kommune bosetter ungdommer over 15 år, og de blir da plassert under barnevernstiltak. Barnevernstiltakene varer i hovedsak til ungdommene fyller 20 år, med mulighet til forlengelse til de er 23 år ved spesielle forhold. Ungdommene er under ettervern fra de er 18-20 år, som er et frivillig tilbud. Alle får en verge som følger dem til de er 18 år, som har det juridiske foreldreansvaret. Ansatte i BEEM har omsorgsansvaret som normalt ligger hos foreldre. Selv om ungdommene formelt er ute av BEEM-systemet når de fyller 20 år, har vi også mye kontakt med disse ungdommene. Likevel blir de utfordret til  å leve et selvstendig liv med det ansvaret dette innebærer, og henvises til etater etter prinsippet om sektoransvar. 
 
Vårt overordnede hovedmål er å gi ungdommene trygghet og omsorg, veiledning og bistand til å kunne bli selvstendige. Vi har stort fokus på utdannelse, praksis og jobb, slik at ungdommene skal integreres i det norske samfunnet. Ungdommene starter skolegangen sin på voksenopplæringssenteret (Bergsmo), med 1-2 år norskopplæring, og 2 år med grunnskole. Mange fortsetter deretter på videregående skole, mens andre velger arbeidslivet.    
 
Første bosted for ungdommene er bofellesskapet på Rønningen. Der får de tett oppfølging av personalet. Etter å bli vurdert som modne nok til å bo alene, flytter de på leiligheter til Rønningentunet eller leilighetsbygget i sentrum. BEEMs boligportjefølje består av 15 leiligheter, hvor 4 er tomanns-leiligheter. Her vil ungdommene få tilsyn og oppfølging etter behov. Vi har også en «base» på Halgottoøkra med stue og kjøkken. Der har vi biljardbord, fotballspill og Play Station. Dette har blitt til en fin samlingsplass der ungdommene og ansatte treffes for aktiviteter, leksehjelp og sosiale sammenkomster. 
 
 
Åpningstid/kontortid Boligenhet for mindreårlige flyktninger - BEEM
Åpningstid/kontortid Boligenhet for mindreårlige flyktninger - BEEM
UkedagTidspunktKontorsted
Mandag - fredag08.00 - 15.30Grong helse- og omsorgstun
Mandag og torsdag08.30 - 15.30Rønningentunet
Publisert av Anders Heia. Sist endret 12.09.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bente Fiskum
Avdelingsleder