Mølnarmoen

Eneboligtomt beliggende ca 2,5 km fra Grong sentrum. Rolig og etablert boområde. Området er pr tiden ikke åpent for bygging grunnet usikre grunnforhold. Privateid område.

 

Fasiliteter

  • Asfaltert veg
  • Offentlig vann/avløp
  • Bredbånsdtilknytning
  • Turterreng

Beliggenhet

Flott og attraktiv beliggenhet i tilknytning til etablerte boligområder i Grong.
Tomter med gode sol og lysforhold. Ca 2,5 km til Grong sentrum som er kommunesenteret i Grong, der man finner butikker, skoler, treningssenter, apotek, sport og fritidspark, hall, kommunehus, legekontor med mer.

Reguleringskart med bestemmelser

 

Adkomst

Fra Grong sentrum:

Kjør "gammel E6" sørover mot Grong stasjon. Kjør forbi avkjøring til Grong stasjon og ta første til høyre. Kjør inn under undergangen og ta av til venstre rett etter undergangen inn Mølnarmovegen. Følg vegen i ca 500 meter til det åpner seg og tomtene vil da ligge på venstre side.

Beskaffenhet

Flate festetomter tomt med gode sol og utsiktsforhold.

Pris:

Privateid boligområde, ta konakt med kommune/grunneier  

 

Kontakt

Sigve Hallager
Avdelingsleder - Bolig, bygg og eiendom
74 31 21 65