Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Attesten gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt. Dersom det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.
 

Brukstillatelse

 
Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.
 
 
Publisert av Anders Heia. Sist endret 10.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Otto Mogstad
Ingeniør byggesak
Kristin Romundstad
Rådgiver plan- og byggesak