Seksjonering

Seksjonering

Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter el. næringsareal). Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse.

En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten (egen leilighet). Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt, og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Om seksjonering

Saksbehandling

Søknadsskjema

Reseksjonering

Kjøperett

Klageadgang

Ord og uttrykk