Kartløsninger på Web

Publisert av Anders Heia. Sist endret 29.09.2015

 Kartløsninger på WEB:

Nedenfor finner dere flere linker til ulike kartløsninger på nett.
 
 • Kart i skolen
  Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data
   
 • GiNT (Geografi i Nord-Trøndelag)
  Portalen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Her finnes kart og geografisk informasjon for Nord-Trøndelag.
   
 • Gårdskart
  Her finner du kart over arealressursene med arealtall for landbrukseiendommer i hele landet.
   
 • Norge i bilder
  På denne portalen kan du få opp de siste flybilder.(ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag.
   
 • Visveg
  En kartløsning fra Statens vegvesen der man kan planlegge en kjørerute fra A til Å
Fant du det du lette etter?