Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019) Betalingssatser for renovasjon Alle beløp eks. 25% mva. Satser gjeldende for 2019
Kommunale avgifter - Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019)
Type Fratrekk/Tillegg Pris pr. år eks. mva. Kommentar
Abonnement 140 liter Kr. 3.600,- Standard abonnement
Abonnement 240 liter Kr. 3.980,-,-
Abonnement 360 liter Kr. 4.532,-
Abonnement samarbeide overflate bunntømt og nedgravd Kr. 3.600,-
Abonnement med årlig fritak (20% av 240 liter) Kr. 800,-
Skifte av beholder, pr. beholder Kr. 200,-
Heimekompostrering 200,- i rabatt
Hytterenovasjon (fritidsbolig) Kr. 900,-
Hytterenovasjon reduksjon (fritidsbolig > 2.5 km fra brøytet veg Kr. 720,-
Tillegg for stativ mellom 20-30 meter fra godkjent veg Kr. 300,-
Tillegg for stativ mellom 20-50 meter fra godkjent veg Kr. 400,-
Caravanoppstilling Kr. 450,-