Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 4. januar 2018) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
b-Variabel del (forbruksgebyr)
25% mva. i tillegg på alle satser
Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 4. januar 2018)
 Type kostnadVannAvløp
1.1Engangsgebyr vann og avløp
Pris pr. abonnementKr. 1.000,-Kr. 1.000,-
1.2Årsgebyr vann og avløp
Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
1.2.1A - Fastgebyr
VannAvløp
Bolig/NæringKr. 1.130,-Kr. 1.664,-
1.2.2B - Variabel del
Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
1.2.2.1Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag:VannAvløp
Enhetspris pr. m3Kr. 7,91Kr. 14,69
Årsleie av vannmåler:
- Inntil 25 millimeterKr. 272,-
- 26 - 50 millimeterKr. 409,-
- Over 50 millimeterKr. 680,-
1.2.2.2Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk:VannAvløp
Sats 1 - inntil 150 m2 bruksarealKr. 1.424,-Kr. 2.645,-
Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksarealKr. 1.898,-Kr. 3.524,-
Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksarealKr. 2.372,-Kr. 4.406,-
Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan)Kr. 713,-Kr. 1.455,-