Søk barnehageplass

Barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket (1. mars) har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. 

Søk barnehageplass       

Søknadsfrist: 1.mars

 

Søke om lavere pris for barnehageplass?

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Barnehageplass - Veileding

Til toppen