Søk om lavere pris

Har du lav inntekt? Søk redusert foreldrebetaling i barnehage

Det er moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

Redusert foreldrebetaling
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt under 574 750 kr kan søke om lavere pris.

20 timers gratis kjernetid pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5- åringer og barn med utsatt skolestart
Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt under 566 100 kr har rett på gratis kjernetid. 

Det er mulig å kun benytte 20 timers gratis kjernetid pr. uke. Det organiseres som et 3- dagers tilbud. Hvilke dager du ønsker å benytte avtales med styreren i barnehagen.

Barnehage - Foreldrebetaling og kjernetid

 

Til toppen