Søk om lavere pris

Har du lav inntekt? Søk redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO-plass.

Husholdninger med lav inntekt og har barn i 1. og 2. trinn kan søke om redusert pris. 
Penger til mat vil komme i tillegg.

For elever i 3. og 4. trinn gjelder ordinære satser.

Utvidet søknadsfrist til 1. september 2020 for å få lavere pris fra 1. august.

SFO - foreldrebetaling

Til toppen