Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Søk SFO-plass

Søke SFO-plass

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. klasse og barn med spesielle behov i 5. -7. klasse.
Innhold og virksomheter skal legges til rette for leik-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. mars.

Søk SFO-plass

Kriterier for opptak

Ved opptak skal opptakskriteriene brukes, såfremt det ikke er tilstrekkelig plass ved den enkelte skole.

Alle som har plass pr. 1. mars opptaksåret, defineres som fast plass på dette tilbudet. Endring av tilbud til neste skoleårs SFO må meldes innen ordinær søknadsfrist, som er 15. mars.

Når eleven har fått SFO-plass, så beholdes plassen fram til den sommeren eleven slutter i 4.klasse eller ved oppsigelse av plass. Endring av type tilbud, redusering eller øking, ved overgang til nytt SFO-år, betraktes ikke her som oppsigelse.

Ved oppsigelse eller endring av plass tas eleven opp den 1. i mnd. Oppsigelse og endring må skje med 1 mnd varsel innen den 1. i mnd. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1.mars, og i tilfelle dette skjer, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni.

Vedtekter for SFO

Gå til vedtekter for SFO (PDF, 571 kB)

Hvor har man SFO:

  • Grong barne- og ungdomsskole
  • Harran oppvekstsenter

Betalingssatser og tilbud - SFO

SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020
SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020)
Plass Kr. Enhet
100 % (5 dager) 2.360,.- Pr. mnd.
80 % (4 dager) 2.150,- Pr. mnd.
60 % (3 dager) 1.740,- Pr. mnd.
40 % (2 dager) 1.260,- Pr. mnd.
Ettermiddagstilbud 1.890,- Pr. mnd.
Korttidstilbud (1 t/dag eller 1 dag) 705,- Pr. mnd.
Dagsats enkeltdager 220,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. 15 minutt
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
Til toppen