Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Tomer i Grong

Regulerte boligområder

I Grong kommune så finnes det en rekke områder som ar regulert til boligbygging. Noen områder er av nyere dato med mange ledige tomter, men andre områder er av eldre dato med få ledige tomter. Tomtene varierer mellom festetomter , eietomter samt private og kommunale.

Eneboligtomt beliggende ca 2,5 km fra Grong sentrum. Rolig og etablert boområde. Området er pr tiden ikke åpent for bygging grunnet usikre grunnforhold.

Eneboligtomter beliggende ca 2,5 km fra Grong sentrum. Rolig og etablert boområde. Området er pr tiden ikke åpent for bygging grunnet usikre grunnforhold.

Eneboligtomt beliggende ca 2,5 km fra Grong sentrum. Rolig og etablert boområde. Området er pr tiden ikke åpent for bygging grunnet usikre grunnforhold. Privateid område.

 

Eneboligtomt beliggende ca 3 km fra Grong sentrum. Rolig og etablert boområde

Eneboligtomt beliggende ca 15 km fra Grong sentrum. Landlig beliggenhet med gode sol og utsiktsforhold.

Eneboligtomter beliggende ca 15 km fra Grong sentrum. Landlig beliggenhet med gode sol og utsiktsforhold. Privateid boligområde.

Til toppen