Ungdomsteamet

Ungdomsteamet

 Vi er to ungdomskontakter som jobber med forebyggende ungdomsarbeid

Tjenesten er gratis og er et frivillig lavterskeltilbud til deg som bor i Grong kommune. Målgruppen er ungdom som av ulike årsaker står i fare for å utvikle rusproblemer, utfordrende atferd eller dårlig psykisk helse.

Du finner oss på Familiebasen.

 

 
Til toppen