Frisklivstilbud

Frisklivssentralen – Frisklivstilbud i Grong

Frisklivssentralen i Grong er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.   

Det kan for eksempel være ønske om å bli mer fysisk aktiv, få et mer hensiktsmessig kosthold eller bedre søvn, eller å lære å leve med helseutfordringer. Tilbudene våre er både for deg som har fått en langvarig eller kronisk sykdom som du ønsker hjelp til å mestre, eller for deg som bare trenger litt ekstra hjelp til å komme i gang. Du trenger ikke å være syk eller ha en diagnose for å være deltaker. 

Gjennom Frisklivssentralen får man tilbud om deltakelse i ulike kurs/grupper, samt tilbud om individuell helsesamtale hvor vi sammen finner ut hvilke mål deltakeren ønsker å arbeide for å nå, og hvilke tiltak som er mest aktuelle for å oppnå dette. 

 

Hva tilbyr vi?

Helsesamtale  

En kartlegging av vaner innen fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, nettverk, tobakk/alkohol, søvn, samt målsetting for perioden 

Frisk i friluft 

Turtilbud for alle innbyggere i Grong. Opplegget på turene er enkelt og uformelt. Tilbudet passer for alle som vil oppleve et sosialt felleskap, vil bedre helsen gjennom aktivitet i frisk luft.  

Innholdet varierer fra tur til tur, men det som er felles er: 

  • Vi møtes klokken 11.00 på Grong frivilligsentral for felles avreise. Vi er tilbake igjen ca kl. 15.00. 
  • Vi tilpasser aktiviteten etter deltagernes ønsker og forutsetninger. 
  • Alle tar med matpakker og klær til å være ute i. Hvis noen mangler egnet turutstyr har vi mulighet for å låne ut. 
  • Vi setter av god tid til å kose oss med matpakken og kaffe fra svartkjel`n. 
  • Det er ingen påmelding i forkant av hver tur. Det er bare å møte opp den dagen du har lyst til å være med. Det følger ingen forpliktelser med. 

 

Frisklivskurs 

Frisklivskurset tar for seg ulike temaer knyttet til mestring av egen helse. Kurset tilbyr også tilrettelagt trening i gruppe sammen med fysioterapeut.  

Målet er med kurset er å gi deg økt kunnskap om hva som påvirker din helse og din livskvalitet. Gjennom økt kunnskap kan du mestre hverdagens utfordringer og belastninger på best mulig måte ut ifra dine forutsetninger. 

Tidsperiode på 9 uker. 

Oppstart 23. februar 2022

STÅ OPP 

Et gruppebehandlingstilbud for deg som sliter med søvnproblemer. 

Hva er STÅ OPP? 

Enkelt forklart går behandlingen ut på å endre søvnvanene, ved å tvinge søvnmønsteret inn i en begrenset og strukturert tidsperiode på ni uker. 

Hvem passer tilbudet for? 

Dette tilbudet passer for deg som sliter med insomni og som er motivert til å ta et tak for endring. 

Hva forventes det av deg? 

For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne: 

  • Ta ansvar for din egen helse.
  • Fungere i en gruppe med andre.
  • Være motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Hvem kan henvise? 

Du behøver ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Ta gjerne kontakt selv. Fastleger, Spesialisthelsetjenesten, annet helsepersonell og Nav kan også kontakte oss. 

Kontakt oss 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å høre mer om tilbudene.

Frisklivskurs

Frisk i Friluft

STÅ OPP 

  • Berit Clausen Fiskum – 450 38 229  

 

Informasjon om Grong frivillighetssentral

Grong frivillighetssentral (frivilligsentral.no)

Til toppen