Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Kommunesfysioterapi

Fysioterapi- kommunal tjeneste

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut og/eller spesialsykepleier innen rehabilitering. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapi-/rehabiliteringstjenesten.

Oversikt over ansatte:

 • Fysioterapeut Bjørn Olav Vist - fagleder
 • Rehabiliteringssykepleier Evy Estil
 • Fysioterapeut Ingeborg Aasvold

Hvor finner du oss?

Besøksadresse: Blåklokkeveien 14 (Sokkel ved Grong Helsetun)

 

Hva får du?

 • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, velferdsteknologi, syns- og hørselshjelp.
 • Råd, veiledning ved boligendring og nybygg.
 • Hjelp til å mestre egen livssituasjon.
 • Informasjon / motivasjon / samtale / veiledning
 • ADL trening (engelsk: Activity for Daily Living, aktiviteter i dagliglivets gjøremål)
 • Undervisning til bruker, pårørende og samarbeidspartnere
 • Ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
 
Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen.
 
Gir råd og veiledning om god motorisk utvikling
Vurderer funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
Deltar i foreldremøter i barnehager og skoler etter forespørsel
Deltar i alle 6-mnd.-gruppene på helsestasjonen.
Kan bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. heim, barnehage, skole og fritid
 
Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis fra Hjelpemiddellageret.
 

Hva koster det?

Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris.
Fysioterapi i hjemmet er i utgangspunktet gratis, men det avhenger av dine diagnoser. 
Fysioterapi til beboere/brukere i sykeheim blir funksjonsvurdert og er ved behov inkludert i døgnpris for oppholdet.
Veiledning, rådgivning, forebyggende tiltak er i hovedsak gratis.
Fysioterapi til barn under 16 år er gratis.
 
Link til honorartakster
Tabellen viser også hva du som pasient skal betale i egenandel.
Til toppen