Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Nye retningslinjer innført fredag 6. nov. 2020.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteirng

De fleste av oss opplever en gang i livet at de hverdagslige aktivitetene som tidligere har vært en selvfølge, blir vanskelig å mestre. Det er først da man merker hvor viktig disse aktivitetene egentlig er. Har du opplevd dette, og ønsker hjelp til å kunne ta opp igjen aktiviteter som er viktige for deg?

De fleste av oss opplever en gang i livet at de hverdagslige aktivitetene som tidligere har vært en selvfølge, blir vanskelig å mestre. Det er først da man merker hvor viktig disse aktivitetene egentlig er. Har du opplevd dette, og ønsker hjelp til å kunne ta opp igjen aktiviteter som er viktige for deg?
 
Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud til deg som har fått utfordringer i hverdagen. Rehabiliteringen er tidsavgrenset, og foregår hjemme hos deg og i ditt nærmiljø. 
 

Hvordan foregår det?

Du vil få besøk av rehabiliteringssykepleier og fysioterapeut. De vil foreta en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva DU synes er viktig å mestre i din hverdag.
Det vil bli satt opp en plan for ukene fremover, der du får besøk av en hjemmetrener. 
Treningen vil bli lagt opp slik at du skal nå dine mål, og bli mest mulig selvhjulpen i eget liv. 
 

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg i hverdagen. Vi evaluerer fremgang, og kan justere mål og trening underveis. Vi ønsker å bidra til at du skal nå DINE mål. 
 

Hva forventer vi av deg?

At du selv er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet. 
 

 

Til toppen