Helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre

Som eneste kommunen i Nord-Trøndelag har Grong et tilbud om helsestasjon for eldre. Helsestasjon for eldre har vært i drift fra 1999. Helsestasjonen ledes av et styre, helseforeningen for eldre. Dette er en sammenslutning av sanitetsforeningene i Grong, Grong bygdekvinnelag, og Grong og Harran pensjonistforening. Helseforeningen mottar økonomisk støtte fra privat næringsliv og fra foreningene som er med i styret.

Åpningstider

Åpningstider Helsestasjon for eldre
Uke Dag Tidspunkt
Oddetalsuke Onsdag og fredag 08.00 - 15.30
Partallsuke Fredag 08.00-15.30

 

Hvem kan få tilbudet?

Dette er et lavterskel tilbud til alle over 65 år. 
 

Hvordan få tilbudet?

Du får skriftlig invitasjon.
Er du ny tilflyttet er det fint om du tar kontakt selv.  
Om du ikke har fått tilbud, og gjerne vil  komme, så kan du ta kontakt selv også. 
 

Hva tilbyr vi?

  • Måling av blodsukker
  • Måling av blodprosent
  • Blodtrykksmåling
  • Undersøkelse av urin
  • Enkel hørsels og synstest
  • Kostholdsveiledning
  • Det er også satt av god tid til samtale

Hva koster det?

Det er en egenandel på kr. 230,- pr. år. Kontant betaling.
Til toppen