Vaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjonsprogrammet

 

På helsestasjonen og skolene får alle barn tilbud om å ta folkehelseinstituttets anbefalte vaksiner.

 

Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.
 

Hvordan få tilbudet?

Ditt barn får tilbud om de nødvendige vaksinene når dere er til kontroll på helsestasjonen. Senere får barnet ditt tilbud om vaksiner på skolene. 
 

Hva tilbyr vi?

De første 18 månedene blir du og barnet invitert til hyppige kontroller og samtaler med helsesøster og/eller lege. Deretter er det kontroller når barnet er 2, 4 og 6 år. 
 
Samtalene på helsestasjonen kan være individuelle eller i barselgruppe. I barselgruppen møter du foreldre med barn i samme alder. Du får tilbud om å vaksinere barnet etter barnevaksinasjonsprogramet. Dette starter i 6-ukersalderen.
 
Link til barnevaksinasjonsprogrammet.

 

På de nettsidene kan du også få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Du kan skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet. 

Link til oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg, og dine barn under 16 år.

 

Elever ved videregående skole får også tilbud om å vaksinere seg ut ifra anbefalinger fra folkehelseinstituttet.

 

Hvem møter du?

Du møter helsesøster eller spesialsykepleier.

Adresse: Familiebasen, helsestasjonen, 7870 Grong

Åpent: Hverdager fra 08:00 - 15:30.

 

Pris

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.

Influensavaksine, meningokokkvaksine og reisevaksiner må du betale for.

 
Til toppen