Boenhet for mindreårige flyktninger (BEEM)

Boenhet for mindreårige flyktninger (BEEM)

Vakttelefon BEEM: 901 52 321 

 
En «enslig mindreårig flyktning» defineres som en person som kommer til Norge, uten foreldre eller andre foresatte i Norge, og er under 18 år ved ankomsttidspunktet. Grong Kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2009. Det har blitt bosatt mellom 5-7 enslige mindreårige hver høst, fra Afghanistan, Somalia, Eritrea og Syria. Innen utgangen av 2018 har vi til sammen bosatt 54 ungdommer. Mange av disse bor fremdeles i Grong, mens noen har flyttet til andre steder rundt omkring i landet. 
 
 
Grong Kommune bosetter ungdommer over 15 år. Alle får en verge som følger dem til de er 18 år, som har det juridiske foreldreansvaret. Ansatte i BEEM har omsorgsansvaret som normalt ligger hos foreldre. Selv om ungdommene formelt er ute av BEEM-systemet når de fyller 20 år, har vi også mye kontakt med disse ungdommene. Likevel blir de utfordret til  å leve et selvstendig liv med det ansvaret dette innebærer, og henvises til etater etter prinsippet om sektoransvar. 
 
Vårt overordnede hovedmål er å gi ungdommene trygghet og omsorg, veiledning og bistand til å kunne bli selvstendige. Vi har stort fokus på utdannelse, praksis og jobb, slik at ungdommene skal integreres i det norske samfunnet. De fleste starter skolegangen sin på voksenopplæringssenteret (Bergsmo), med 1-2 år norskopplæring, og 2 år med grunnskole,. mens de yngste starter skolegangen på ungdomsskolen. Mange fortsetter deretter på videregående skole, mens andre velger arbeidslivet.    
 
Når de kommer til Grong blir de bosatt i egne leiligheter på Rønningentunet. Der får de tett oppfølging av personalet. BEEMs boligportjefølje består av 15 leiligheter, hvor 4 er tomanns-leiligheter. Her vil ungdommene få tilsyn og oppfølging etter behov. Vi har også en «base» på Halgottoøkra med stue og kjøkken. Dette har blitt til en fin samlingsplass der ungdommene og ansatte treffes for aktiviteter, leksehjelp og sosiale sammenkomster. 
 
 
 
 
Til toppen