Jordbruk

Vi har sentrale oppgaver med fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger.

Tilskuddsordninger 

 

Velferdsordninger