Spredning husdyrgjødsel

Spredning husdyrgjødsel

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hjemler reglene for spredning av husdyrgjødsel. Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekt eller frossen mark.

Lovver som ligger til grunn:

Sentral forskrift

Gå til Lovdatas sentrale forskrift "Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav"

Lokal forskrift

Grong kommune vedtok i 2007 en lokal forskrift.

Link til lokal forskrift om spredning av husdyrgjødsel (PDF, 80 kB)

Til toppen