Forsikring av skog

Forsikring av skog

Tegne forsikring og melde om skade

Skogbrand
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et selvstendig skadeforsikringsselskap etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Mer enn 40 000 skogeiendommer er forsikret. Forsikringene følger skogeiendommene. Alle forsikringstakerne er medlemmer i selskapet.

Link til Skogbrand 

Til toppen