Hogst, planting og skjøtsel

Hogst, planting og skjøtsel

Hogst, plaiting og ungskogpieie kan utføres av virkeskjøperne, dvs. Allskog SA eller SB-skog AS dersom du ikke gjør det selv.

Til toppen